آلمان به ایران

آلمان یکی از کشورهای بسیار پیشرفته در صنایع گوناگون است که تجار و بازرگانان بسیاری از سراسر دنیا تمایل دارند با این کشور مبادلات تجاری داشته باشند. در همین راستا تجار کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هدف بسیاری از آنها برای مقاصد تجاری کشور آلمان محسوب می‌شود.

توضیحات بیشتر »