راه حل های لجستیک یکپارچه برای جهانی در حال تغییر

تجهیزات الکتریکی

ما واقعاً تجارت شما را درک می کنیم و عمیقاً تقاضای مشتری شما را برای ارائه راه حل های تدارکات فناوری مصرف کننده فراتر از انتظار شما درک می کنیم.

راه حل های لجستیک فناوری

ما راه حل های مطمئن و منطبق بر زنجیره تامین را به صنعت فناوری ارائه می دهیم که بهره وری آنها را بهبود می بخشد، کارایی را افزایش می دهد و هزینه را کاهش می دهد. ما خدمات متنوعی را برای صنعت لوازم الکترونیکی مصرفی ارائه می‌کنیم، از مدیریت جهانی حمل و نقل تا انبارداری و انجام سفارش.

خدمات ویژه به صنعت فناوری

  • توزیع مستقیم – محموله‌های بین قاره‌ای «دری به سوی بیشتر» که در مبدا ادغام می‌شوند و در مقصد برای تحویل تجمیع می‌شوند.
  • حالت های مختلف حمل و نقل: هوایی، دریایی، دریایی-هوایی، راه آهن، کامیون.
  • خدمات ارزش افزوده (انتخاب و بسته بندی و غیره)
  • تخصص لجستیک در حمل و نقل دستگاه های تلفن همراه، رایانه، تجهیزات چاپ و تصویربرداری و سایر لوازم الکترونیکی مصرفی.
  • بهینه سازی شبکه و زنجیره تامین
  • کارگزاری گمرک.
  • انبار توزیع.